Hỗ trợ Khách hàng Lado Taxi
Vui lòng gửi thông tin cần phản ánh, chúng tôi sẽ giải quyết
trong thời gian ngắn nhất.

  Vui lòng gửi thông tin cần phản ánh, chúng tôi sẽ giải quyết
  trong thời gian ngắn nhất.
  Thất lạc hành lý
  02 ngày
  Thái độ phục vụ
  02 ngày
  Vi phạm tài chính
  02 ngày
  Lỗi APP
  01 ngày
  Nhận điểm không đón khách
  02 ngày
  Khác
  02 ngày
  Số điện thoại: 02633 666 777 Messenger LADO TAXI Zalo: 02633 666 777