Vũng Tàu – Long Thành

Đà Lạt – Sân bay – Hồ nước
Đà Lạt – Sân bay – Hồ nước

4 chỗ 185.000 VNĐ
7 chỗ 270.000 VNĐ

Form đặt xe

Vũng Tàu – Long Thành
4 chỗ 185.000 VNĐ
7 chỗ 270.000 VNĐ

  Vũng Tàu – Long Hải

  Đà Lạt – Sân bay – Hồ nước
  Đà Lạt – Sân bay – Hồ nước

  4 chỗ 185.000 VNĐ
  7 chỗ 270.000 VNĐ

  Form đặt xe

  Vũng Tàu – Long Hải
  4 chỗ 185.000 VNĐ
  7 chỗ 270.000 VNĐ

   Vũng Tàu – Bà Rịa

   Đà Lạt – Sân bay – Hồ nước
   Đà Lạt – Sân bay – Hồ nước

   4 chỗ 185.000 VNĐ
   7 chỗ 270.000 VNĐ

   Form đặt xe

   Vũng Tàu – Bà Rịa
   4 chỗ 185.000 VNĐ
   7 chỗ 270.000 VNĐ

    Vũng Tàu – Sài Gòn

    Đà Lạt – Sân bay – Hồ nước
    Đà Lạt – Sân bay – Hồ nước

    4 chỗ 185.000 VNĐ
    7 chỗ 270.000 VNĐ

    Form đặt xe

    Vũng Tàu – Sài Gòn
    4 chỗ 185.000 VNĐ
    7 chỗ 270.000 VNĐ

     Số điện thoại: 02633 666 777 Messenger LADO TAXI Zalo: 02633 666 777