Phú Yên – Nha Trang

Đà Lạt – Sân bay – Hồ nước
Đà Lạt – Sân bay – Hồ nước

4 chỗ 185.000 VNĐ
7 chỗ 270.000 VNĐ

Form đặt xe

Phú Yên – Nha Trang
4 chỗ 185.000 VNĐ
7 chỗ 270.000 VNĐ

  Phú Yên – Bình Định

  Đà Lạt – Sân bay – Hồ nước
  Đà Lạt – Sân bay – Hồ nước

  4 chỗ 185.000 VNĐ
  7 chỗ 270.000 VNĐ

  Form đặt xe

  Phú Yên – Bình Định
  4 chỗ 185.000 VNĐ
  7 chỗ 270.000 VNĐ

   Phú Yên – Gia Lai

   Đà Lạt – Sân bay – Hồ nước
   Đà Lạt – Sân bay – Hồ nước

   4 chỗ 385.000 VNĐ
   7 chỗ 770.000 VNĐ

   Form đặt xe

   Phú Yên – Gia Lai
   4 chỗ 385.000 VNĐ
   7 chỗ 770.000 VNĐ

    Phú Yên – Sông Cầu

    Đà Lạt – Sân bay – Hồ nước
    Đà Lạt – Sân bay – Hồ nước

    4 chỗ 185.000 VNĐ
    7 chỗ 270.000 VNĐ

    Form đặt xe

    Phú Yên – Sông Cầu
    4 chỗ 185.000 VNĐ
    7 chỗ 270.000 VNĐ

     Số điện thoại: 02633 666 777 Messenger LADO TAXI Zalo: 02633 666 777