Bình Định – Sông Cầu

Đà Lạt – Sân bay – Hồ nước
Đà Lạt – Sân bay – Hồ nước

4 chỗ 185.000 VNĐ
7 chỗ 270.000 VNĐ

Form đặt xe

Bình Định – Sông Cầu
4 chỗ 185.000 VNĐ
7 chỗ 270.000 VNĐ

  Bình Định – Quãng Ngải

  Đà Lạt – Sân bay – Hồ nước
  Đà Lạt – Sân bay – Hồ nước

  4 chỗ 185.000 VNĐ
  7 chỗ 270.000 VNĐ

  Form đặt xe

  Bình Định – Quãng Ngải
  4 chỗ 185.000 VNĐ
  7 chỗ 270.000 VNĐ

   Bình Định – Tuy Hòa

   Đà Lạt – Sân bay – Hồ nước
   Đà Lạt – Sân bay – Hồ nước

   4 chỗ 185.000 VNĐ
   7 chỗ 270.000 VNĐ

   Form đặt xe

   Bình Định – Tuy Hòa
   4 chỗ 185.000 VNĐ
   7 chỗ 270.000 VNĐ

    Bình Định – Huế

    Đà Lạt – Sân bay – Hồ nước
    Đà Lạt – Sân bay – Hồ nước

    4 chỗ 185.000 VNĐ
    7 chỗ 270.000 VNĐ

    Form đặt xe

    Bình Định – Huế
    4 chỗ 185.000 VNĐ
    7 chỗ 270.000 VNĐ

     Số điện thoại: 02633 666 777 Messenger LADO TAXI Zalo: 02633 666 777